حرم خانم فاطمه معصومه(س)6

السلام الی زینب الرضا(ع)
تابستان1396شمسی قم المقدسه حرم فاطمه معصومه(سلام الله علیه)
عکاس سعیدحریری اصل


تاریخ ارسال : دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 05:35 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حرم خانم فاطمه معصومه(س)5

یاحق.پرتونورازخورشیدنیست که به سمت زمین می آید!؟بادقت نگاه کن
این نورگنبددخترباب الحوائج(ع)است که باآسمان می رود....
تابستان 1396قم المقدسه حرم فاطمه معصومه(س)
عکاس سعیدحریری اصل.الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 12:29 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حرم خانم فاطمه معصومه(س)4

السلام الی بنت موسی بن جعفرباب الحوائج(ع)
حرم فاطمه معصومه(س)قم المقدسه تابستان1396شمسی
عکاس سعیدحریری اصل


تاریخ ارسال : دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 12:05 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حرم خانم فاطمه معصومه(س)2


قال جوادائمه(علیه السلام):«مَنْ زارَ قَبْرَ عَمَّتی بِقُمَّ فَلَهُ الْجَنَّهُ»
(حرم مطهرحضرت فاطمه معصومه (س)فروردین97شمسی.عکاس سعیدحریری اصل)


تاریخ ارسال : دوشنبه 20 فروردین 1397 02:55 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل