تبلیغات
سعیدحریری اصل - مطالب ابر مصدق وتشیع

سعیدحریری اصل - مطالب ابر مصدق وتشیع

طلبه علوم مذهبی(عکسها)

طلبه علوم مذهبی(عکسها)

سعیدحریری اصل - مطالب ابر مصدق وتشیع طلبه علوم مذهبی(عکسها)
اکبرخرازیپیشکاردکترمصدق
سلام الی آل طاها
اگربه پرچم روی مزارآقای بازرگان که درمطالب قبلی عکسش راگذاشته ام
دقت کنیددرقسمت قرمزرنگ وانتهای آن نوشته شده:اکبرخرازی.ایشان
پیرمردبزرگواری بودکه سالهاسمت پیشکاری دکترمصدق وبعدامهندس بازرگان
وآقای ابراهیم یزدی راداشت.تاآخرعمربا تاکسی معروف نارنجی رنگ خودبه
شغل شریف رانندگی مشغول بودوعزت نفس وشخصیت جالبی داشت
العان یک حمله شدیدی ازناحیه روشنفکرنماهابه تبری وشعائرحسینی صورت
می گیردغالب این جماعت منورفکرایرانی هم یک تعصب عجیبی به امثال
کوروش یامرحوم دکترمصدق نشان می دهند...شادروان خرازی پیشکاردکتر-
مصدق درتهران زندگی می کردوجداازمبارزات سیاسی اجتماعی که به نفع
همفکرانش داشت بایک تاکسی قدیمی تاآخرعمرمسافرکشی می کرد.
یکباربه من گفت:مرحوم مصدق دامادامام جمعه وقت تهران بودخیلی به
دستگاه عزاداری امام حسین(ع)توجه داشت دراحمدآبادکه ده  وملک اوبود
عزداری دراوج شکوه وآزادی رواج داشت.می گفت:یهودیان وفراماسونری
دردنیانمادی عمل می کنندیعنی نمادهای خودرادرقالب هرچیزی جامی کنند
مثلاشکل مثلث روی دلارو...نمادهای عاشورایی مثل یک سدجلوترویج
مخفیانه اینهادرمملکت مارامی گیرد.
القصه خواستم بدین وسیله یادونامش راگرامی دارم چون برگردن حقیرحق
نان ونمک دارد.خدایش رحمت کندوبادکترمحمدمصدق درجواراولیاء مذهب-
حقه تشیع محشورفرماید.
کتاب شیعه دکترمحمدمصدقطبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: خاطره ای ازدکترمحمدمصدق، مصدق وتشیع، کتاب شیعه دکترمحمدمصدق، اکبرخرازی، پیشکاردکترمصدق اکبرخرازی، تاکسی نارنجی، نظردکترمحمدمصدق درباره شعائرحسینی،

تاریخ : یکشنبه 21 خرداد 1396 | 11:39 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.